Prezentare

                       Direcţia pentru Cultură  a Municipiului Bucureşti este un serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, al Ministerului Culturii.
                       Direcţia îndeplineşte, la nivelul municipiului Bucureşti, atribuţiile Ministerului Culturii  în domeniul culturii şi  protejării patrimoniului cultural naţional.
                       Activitatea Direcţiei este condusă pe plan local de către prefectul municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile  art. 4, alin. (1), din Legea nr. 340/2004 privind prefectul  şi instituţia prefectului - republicată
                     Direcţia este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor art. 16,   alin. (1) şi (2) şi ale art. 17 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional  modificată şi completată prin  Hotarârea Guvernului  nr. 21 din 16 ianuarie 2013 şi în conformitate cu legislaţia română în vigoare .
 
Principalele atribuţii :
 

(1) Directiile judetene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti au urmatoarele atributii principale:

a. îndeplinesc atributiile prevazute de lege în domeniul protejarii patrimoniului cultural national;

b. colaboreaza cu autoritatile publice si cu institutiile specializate pentru protejarea si punerea în valoare a bunurilor din patrimoniul cultural national si aplica în acest sens prevederile legale în domeniu;

c. participa, la cererea autoritatilor abilitate si împreuna cu acestea, la actiuni de control al respectarii legislatiei privind dreptul de autor si drepturile conexe;

d. solicita si primesc, în conditiile legii, în nume propriu sau în numele si pentru Ministerul Culturii , de la autoritati ale administratiei publice, de la institutii publice si de la persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural, al artelor si informarii publice, date si informatii necesare pentru exercitarea atributiilor ce le revin;

e. controleaza respectarea îndeplinirii obligatiilor de plata a contributiilor la Fondul Cultural National, în conditiile si la termenele stabilite prin lege;

f.  îndeplinesc orice alte atributii stabilite de ministrul culturii, potrivit legii.

 

 

 

 

 

 

 

 Ultima actualizare: 14.04.2016
» Lista completă